Herinnerink - NL jdi na stránku Odpovědi na dotazy pište, prosím
 
 
 
 
 
 
 Theun de Vries
VZPOMÍNKA NA SPISOVATELE THEUNA DE VRIESE
O STARÉM A NOVÉM STROMU
Theun de Vries

  V časných ranních hodinách 21.ledna 2005 zemřel doma v Amsterdamu spisovatel Theun de Vries, v dubnu (2005) by mu bylo 98 let. Hned následující den vyšlo v deníku De Volkskrant ne příliš vlídné in memoriam od proslulého kritika Kees Fense. Začíná takto: „Jeho málo původní styl a houževnaté lpění na komunismu stály dlouho v cestě kritickému přijetí.“ A končí těmito slovy: „Dlouhá léta hleděl ze svého bytu na strom, který dal sám vysadit. Z peněz za jednu cenu. To pokládám za nejpěknější z jeho života a učení.“ A mezi začátkem a touto konečnou větou jen málo opravdového hodnocení ohromného díla tohoto romanopisce, básníka, esejisty. Někteří lidé - nejen Fens, ale například i Hermans a Reve – nedokázali nikdy spolknout, že Theun de Vries s fašistickou hrozbou v zádech hledal v třicátých letech spásu v komunismu. A i když se později se CPN rozešel, zůstalo to pro něho smrtelným hříchem. Nic se neděje. Titul monografie /Cartens a Steegstra, 2003/ zní přece:
Theun de Vries   Jdi svou cestou, ať si lidé říkají co chtějí!
Theun de Vries   Theun de Vries, svědek jednoho století.
 
Theun de Vries   Theun de Vries
  Ale zpět ke stromům. V úmrtním oznámení, které jsem dostala od jeho rodiny, je uvedeno motto: „Starý strom byl poražen.“ Vážím si toho, že jsem směla dodat několik nových překladů do knihovny, kde už od třicátých let stojí překlad jeho Rembrandta. A pokud v tolika knihovnách tolika zemí budou stát dosud čtené knihy tohoto autora, zůstane hrdě a pevně stát i starý, byť poražený strom.
 
Skončím čtyřverším Stromy od Constantijna Huygense, které měl rád stejně jako já.
 
Theun de Vries   Z němých stvoření nad stromy není
Theun de Vries   podobných víc člověku při modlení:
Theun de Vries   i my své paže k nebi pozvedáme,
Theun de Vries   hluboko v zemi kořeny však máme.

 
Ať tedy jeho kořeny zůstanou ještě dlouho hluboko v jeho Zemi Maceše.
Theun de Vries, Theun de Vries, Theun de Vries, Theun de Vries   Olga Krijtová

 
 
 
Originál textu najdete na stránce http://sweb.cz/ne-be/v Bulletinu 2005/1      
nebo přímo Bulletin 2005/1 v PDF na adrese
http://sweb.cz/ne-be/2005-1.pdf


 
 
 
 
Theun de Vries
 
 

nahoru


 
 
 
 
Theun de Vries