vries_hl.jpg(17 kb)
 
Theun de Vries   (* 26.4.1907  -  † 21.1.2005)
 
Theun de Vries
   

  vlastním jménem Theunis Uilke - nizozemský básník a především romanopisec, který je oblíben u několika generací čtenářů pro své nesporné vypravěčské mistrovství a díky etickému náboji svých děl. Během okupace se aktivně účastnil odboje, ilegálně rozšiřoval nebo alespoň koncipoval protinacistické básně, články a povídky, dokud neskončil v hitlerovském koncentračním táboře. Po II. světové válce, v tzv. "romanticko-heroickém" období svého života a tvorby, cílevědomě mapoval letité úsilí lidstva o osvobození z útisku. V každé své knize stavěl do popředí lidskou svobodu, statečnost a pevnost charakteru proti diktatuře jakéhokoli nesmiřitelného fanatismu. Hrdiny jeho románů jsou silné osobnosti, často velké historické postavy (např. Hieronymus Bosch (1450-1516), Karel V. (1500-1588), Rembrandt van Rijn (1606-1669), Vincent van Gogh (1853-1890), Molièr, Maupassant), jejichž život je konfrontován se základními kategoriemi mravními.

  Vries ve svých románech, vyznačujících se velmi poctivým, přímo vědecky zodpovědným přístupem k líčení historických událostí (přesný historický kolorit nacházíme i v jeho dílech životopisných), se snaží dobrat podstaty, smyslu veškerého lidského konání a bytí, ať už na příkladu významných dějinných epoch, či životě umělců, pociťujících tuto otázku obzvláště palčivě. Právě tomu, jakož i svým mimořádným vypravěčským schopnostem, vděčí za čtenářskou popularitu - jak v rodném Holandsku, tak v zahraničí. Náleží k nejpřekládanějším nizozemským autorům 20. století a za své dílo byl odměněn řadou literárních cen.

   
 

nahoru


 
 
 
Počet přístupů: