.. před karabáčem a vypálením znamení se otroku podaří zřídka kdy uniknout ..  
.. jen jednoho si byl vědom: " že   n e c h c e   b ý t   o t r o k e m   nikoho " ..  
Urukagina běžel v slunci, které pálilo čím dál tím prudčeji ..  

Bij vlky pastýři
 


Bij vlky pastýři
 
Theun de Vries: "Sla de wolven, herder!" - z holandštiny přeložil Jan Hruška
Ilustrovala Hana Hrubešová-Blažková

Theun de Vries: Bij vlky pastýři
 
Bij vlky pastýři
 
» * * * * * «
 
 
 

Román z babylonského starověku, napsaný Theunem de Vriesem v letech 1939 - 1942.
Rozsáhlá románová skladba je dějově umístěná do předoasijských měst Babylonu a Nippuru a přilehlých stepních a horských vesnic, v době asi 2.400 let př. n. l. Ústřední postavou je pastýř, nadaný a svobodymilovný člověk, který se díky svým schopnostem dostane do vládních kruhů a stane se královským úředníkem, zde poznává, že největšími škůdci venkovské chudiny nejsou vlci, hubící jejich stáda, ale vlčí smečka úředníků a kněží kolem královského trůnu, vymáhající a vydírající daně a obětní dary, aby jimi plnila pokladny a zásobárny královského paláce. Hlavní hrdina, opíraje se o síly poddaného lidu, způsobí dočasný státní převrat, ulehčí řadou opatření život chudiny a je zahuben zradou oposiční kněžské strany. Na dějově bohaté osnově seznamuje autor se způsobem života všech vrstev obyvatelstva babylonské říše, s náboženskými kulty a s přírodními zvláštnostmi předoasijské přírody. Ústy hlavního hrdiny pak vyslovuje názor na státní zřízení starověké Babylonie a na úlohu osobnosti v dějinách ..
 

 

 
 knihovna
knihovna
ZVĚTŠIT - 100 kB
ukázka   (100kB)
kniha
kniha
 

 

nahoru