..   h l a d ,   to je urážka všetkého, čo má ľudskú podobu ..        
On i jeho druhovia sa preto tak tvrdošijne bránili hladu,
lebo už veľmi často za svojho života  
museli strpieť takúto urážku  

 
Kardinálske moteto
Theun de Vries
K a r d i n á l s k e     m o t e t o
 
Theun de Vries: "Het motet voor de kardinaal"   —   do slovenštiny přeložila Júlia Májeková
Kardinálske moteto
 
Theun de Vries
Kardinálske moteto
——     ** * **     ——
 

M ladý Nizozemec Wolf poslouchá v Miláně motetta Josquina de Pres a je touto hudbou okouzlen. Stane se žákem a přítelem mistra Josquina a prožívá vznik »nové Musiky« v renesanční Itálii. Wolf společně s Josquinem prchají před morem z Milána do Parmy, dále pak do Florencie a potom do Říma, kde jsou přijati jako pěvci papežského sboru v Sixtinskén Kapli.
  Ř í m — toto věčné město jim zjevuje svoje protiklady: prostopášnosti a zkáza ovládá životy ve Vatikánu, boje o moc mezi knížecími rody otřásají touto zemí, kde umělci jako Leonardo da Vinci, Pinturicchio a Michelangelo tvoří svoje nehynoucí mistrovská díla. Papežové si dokáží života užívat, svoje nepřátele pak nemilosrdně pronásledovat a přitom však podporují umění, ale také pořádají okázalé slavnosti; to však na úkor praktikování křesťanského náboženství. (Trochu později má i tato skutečnost vliv na rozkol v církvi, jehož hlavním aktérem se stává přední kritik, protestant Martin Luther). Po událostmi překypujících, ale přesto neuspokojivých létech poznává Wolf, že Řím musí opustit a vrátit se do své vlasti. Novou hudbu, kterou poznal v Itálii, pak bude ve své rodné zemi plodně rozvíjet.
  Místo i postavy děje dokázal Vries barvitě vylíčit, dílo je plné komediálních, ale i pochmurných stránek fascinujících svojí dynamikou a naplněné vnitřní silou autora.

 
 
 

 
 Die Kardinals-motette
německé vydání          
 Kardinálske moteto
slovenské vydání   r.1966  
 Die Kardinals-motette
německé vydání   r.2002  
 Het motet voor de Kardinal
holandské vydání   r.2002  
 

 
ZVĚTŠIT - 148kB
ukázka   (148kB)

 
 
 
 

nahoru