Má-li se někdo naučit dobře kreslit.. a měl-li se   č e r n ý   chlapec stát umělcem, ..          
je k tomu zapotřebí taky ještě něčeho jiného než pouhých hodin u dobrého mistra ..
.. ale každý umělec , ať   č e r n ý   či   b í l ý,  
potřebuje především   s v o b o d u ..  

Svoboda chodí v rudém šatě
Svoboda chodí v rudém šatě
 
Theun de Vries: "De vrijheid gaat in ‘t rood gekleed"   —   z holandštiny přeložila Marie Polívková
Theun de Vries: Svoboda chodí v rudém šatě
 
 
 
Republika
S v o b o d a   ...  trikolora - Francie 14.VII.1789 (dobytí Bastilly)
 

Roku 1793 vyhlásil francouzský revoluční konvent deklaraci lidských práv. Na základě této deklarace se stali svobodnými i černošští otroci francouzských kolonií, kteří svobodu přivítali s nadšením. Jejich páni, francouzští koloniální šlechtici, revoluci ovšem neuznávali. Revoluční vojska obsazovala jeden ostrov za druhým a bojovala s podporou černochů proti otrokářům, kterým pomáhali Angličané.
  Do tohoto historického rámce je zasazen malebný obraz příběhu mladého černošského umělce Davida na ostrově Guadeloupu. David je nadán zázračným malířským talentem a jeho problémy jsou poněkud složitější a intelektuálnější než problémy prostých černochů. Půjde David proti svému lidu s pány, kteří se k němu jako k umělci staví trochu shovívavěji? Je na místě soucit s bývalými otrokáři, nyní zajatci revoluce, které čeká jistá smrt?
  S takovými otázkami musí bojovat, s tím se musí vyrovnat jako příslušník utlačované kasty i jako myslící člověk a umělec. A obraz černé Svobody mu splývá s postavou Perly, nádherné instinktivní černošské dívky, jejíž smyslné kouzlo ho nepřestává lákat . . .
  Román, při němž tolik musíme myslet na dnešek, je z nejlepších literárních děl, jež moderní nizozemská próza dala světu.

Tento román holandského autora je pln žhavého kouzla jižních ostrovů, pln neobvyklého exotického děje a jeho poesie uchvátí i ty čtenáře, kteří jsou jinak k těmto krásám literárního díla hluší.   » Het Volk, Amsterdam « 
 
 

 

 
 knihovna
knihovna
ZVĚTŠIT - 101kB
ukázka   (101kB)
kniha
kniha
 

 

nahoru