„Vím, ctihodný otče, že lidé neznalí věcí vidí v malíři bílou vránu a v jeho díle raritu …“  
Páter-inkvizitor rázně přikývl. „Přesně tak – vidí v něm čáry!    
Pro prostého diváka jste čarodějník … a já se vám upřímně přiznám, že pro mě taky!“  
M e l c h i o r   cítil jak bledne; …    

 
S k ř e t i   z   p o d s v ě t í
 
Theun de Vries: "De moergrobben"   —   z holandštiny přeložila Olga Krijtová
Hieronymus Bosh
Hieronymus Bosh

 
Hieronymus Bosh
Hieronymus Bosh  1450 - 1516   (Autoportrét?)
 

Hieronymus Bosh, jeden z nejpodivuhodnějších zjevů nizozemského malířství, dnes považovaný za "praotce surrealismu", se stal vzorem pro hrdinu de Vriesova románu Skřeti z podsvětí. Vzhledem k tomu, že spisovatel nesehnal o skutečném životě tohoto malíře dostatečné množství informací, a že fakta musel na mnoha místech doplňovat volnou fantazií, rozhodl se použít ve své biografii smyšleného jména Melchior Hintham. V rozsáhlém, přitom však strhujícím vyprávění, svým formálním členěním připomínajícím oltářní triptych (velký střední panel a menší postranní křídla), líčí umělcovu životní pouť, bohatou na trpká zklamání i zasloužené okamžiky štěstí, popisuje jeho bolestné hledání lidské i umělecké pravdy (které v Boshově-Hinthamově tvorbě nachází výraz, mimo jiné, v podobě známých příšerek, "skřetů z podsvětí"), touhu nezpronevěřit se nikdy svému svědomí a poslání. To vše na pozadí skutečných historických událostí na přelomu středověku a novověku, v době selských bouří, inkvizičních štvanic na kacíře, prvních předzvěstí reformace i objevení Ameriky Krištofem Kolumbem.  
 


 
De Vriesovy romány o malířích  (Malíři v díle TdV)

 
 
 
 
 
 Loď bláznů
Loď bláznů
Zvětšit - 111kB
Pokušení sv. Antonína - triptych   (104kB)
Vstup do ráje
Vstup do ráje
 

 

nahoru