Umírám zcela čistá, čistého svědomí, ducha i těla.  
Domnívám se,   že   jsem   nikdy   nechovala    
myšlenky nízké, sobecké nebo zkažené.   
Umírám . .   neboť tomu chce Bůh ..  

Ženojed
Ženojed
Ž e n o j e d
 
Theun de Vries: "De vrouweneter"   —   z holandštiny přeložila Olga Krijtová
Theun de Vries: Ženojed

 
Guy de Maupassant
Guy de Maupassant (1850-1893)
 

Osudy lidí na první pohled tak vzdálených původem, založením a životním snažením, a přece tak blízkých ve snaze dobrat se sebe sama v hledání opravdového, ideálního přátelství a citových hodnot, se prolínají v knize, jejímž základem je několik dochovaných dopisů, které vyměnili Guy de Maupassant a Marie Bakšircevová.

  Autor vychází ze základní otázky vztahu těchto dvou složitých osobností, které se vlastně osobně nikdy nesetkaly. Co přitahovalo mladou excentrickou ruskou šlechtičnu, žijící s celou příbuzenskou suitou v Paříži, malířku, sochařku a literátku in spe, obklopenou spoustou ctitelů a přátel, právě k Maupassantovi? Byl již tehdy uznávaným spisovatelem, proslavil se nejen plnokrevným způsobem života, ale hlavně kritickým tónem svých děl s výrazně sociální problematikou, v kterých jsou podstatné negativní znaky francouzské buržoazní společnosti po roce 1870. A naopak – čím na něj zapůsobila tak silně, že se cítil zasažen a ochuzen její předčasnou smrtí víc, než byl ochoten přiznat? Proč vysněné rysy jejího obličeje prosvítaly tvářemi žen, které prošly jeho životem? Vylíčením tohoto životního přiblížení na pozadí Francie a zejména Paříže, zalidněné maupassantovsky plastickými a barvitými postavami a postavičkami, autor citlivě poodkryl méně známé, lidštější, i když o to rozporuplnější rysy těch, jejichž jména nebyla vždy jen odkazem literární a umělecké historie.  
 

 
 
 

 

 knihovna
knihovna
ZVĚTŠIT - 93 KB
ukázka   (93kB)
kniha
kniha
 

 
 

nahoru