v Holandsku vydané jdi na stránku pište, prosím
 
 
 

V y d á n o   v   Č e s k o s l o v e n s k u :
Díla Theuna de Vriese vydaná v létech 1938 - 1990 v bývalé Československé republice.
 
Theun de Vries

D í l a   T h e u n a   d e   V r i e s e
vydaná v Československu v létech 1938 - 1990

 
časová osa:
 1930
 1940
 1950
    ¦
    ¦
 1960
    ¦
    ¦
    ¦
 1970
    ¦
    ¦
 1980
 1990

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rembrandt  [česky]
Theun de Vries
Životopisný román holandského autora popisuje na základě dostupných materiálů poslední léta života velkého malíře
Přel. Fr. Heller. Praha, Jan Naňka 1938, počet výtisků neuveden, 316 s.
Ned.: Rembrandt, 1931.
více o románu "Rembrandt"

>> nahoru <<

 

 

 

Svoboda chodí v rudém šatě  [česky]
Theun de Vries
Malebný obraz příběhu mladého, černošského umělce na ostrově Guadeloupu z doby zrušení otroctví ve francouzských koloniích (1793)
Přel. Marie Polívková. 1. vyd. Praha, Sfinx 1948, 5.000 výtisků, 269 s.
Ned.: De vrijheid gaat in ‘t rood gekleed, 1946.
více o románu "Svoboda chodí v rudém šatě"

>> nahoru <<

 

 

 

Strašidlo obchádza Europu  [slovensky]
Theun de Vries
Přel. Júlia Májeková. 1. vyd. Bratislava, Práca 1950, 484 s.
Ned.: Een spook waart door Europe.

>> nahoru <<

 

 

 

Bij vlky, pastýři  [česky]
Theun de Vries
Román z babylonského starověku
Přel. Jan Hruška.   Ilustrovala Hana Hrubešová-Blažková   Praha, Vyšehrad 1952, 10.400 výtisků, 606 s.
Ned.: Sla de wolven, herder! 1946.
více o románu "Bij vlky pastýři"

>> nahoru <<

 

 

 

Dívka s rudými vlasy [česky]
Theun de Vries
Dramatický příběh mladé holandské studentky, která padla v boji proti německým okupantům
Přel. Olga Krijtová. 1. vyd. Praha, SNPL 1959, 8.230 výtisků, 569 s.
Ned.: Het meisje met het rode haar, 1956.
Dívka s rudými vlasy
Přel. Olga Krijtová. 2. vyd. Praha, SNPL 1962, 17.000 výtisků, 582 s.
více o románu "Dívka s rudými vlasy"

>> nahoru <<

 

 

 

Pan mezi lidmi - Svatební píseň pro Swaantji  [česky]
Theun de Vries
Zápas mimořádně hudebně nadaného jedince se společností konce 19. století
Přel. Olga Krijtová. 1. vyd. Praha, SNKLHU 1960, 6.500 výtisků, 496 s. [2]
Ned.: Pan onder de mensen, 1954.
          Bruilofstlied voor Swaantje, 1956.
více o románu "Pan mezi lidmi"

>> nahoru <<

 

 

 

Svadobná pieseň pre Swaantje  [slovensky]
Theun de Vries
Přel. Júlia Májeková. 1. vyd. Bratislava, Slov. spisovatel 1963, 125 s.
Ned.: Bruilofslied voor Swaantje.

>> nahoru <<

 

 

 

Křest ohněm (trilogie)  [česky]
Theun de Vries
Životopisný román dvou velikánů 19. století, Marxe a Engelse, z období revolučního roku 1848
Přel. Olga Krijtová. 1. vyd. Praha, SNPL 1964, 12.250 výtisků, 787 s. [3]
Ned.: De Vuurdoop. Een spook waart door Europa, 1948 - 54.
více o románu "Křest ohněm"

>> nahoru <<

 

 

 

Kardinálske moteto  [slovensky]
Theun de Vries
Román o hudbě z prostředí středověké Itálie, jehož hrdinou je bývalý nizozemský nevolník a pozdější renesanční hudebník, navracející se k stáru do Nizozemí s bohatstvím nové hudby, jež touží zůstavit jiným.
Přel. Júlia Májeková. 1. vyd. Bratislava, Tatran 1966, 7.000 výtlačkov, 265 s.
Ned.: Het motet voor de kardinaal.
více o románu "Kardinálske moteto"

>> nahoru <<

 

 

 

Anna Caspariová  [česky]
Theun de Vries
Další část románového cyklu "Fuga času" vypráví příběh hudebně nadané dívky ze zkrachovalé patricijské rodiny
Přel. Olga Krijtová. Praha, Svoboda 1973, 13.000 výtisků, 326 s.
Ned.: Anna Casparii of het heimwee, 1952.
více o románu "Anna Caspariová"

>> nahoru <<

 

 

 

Vincent v Haagu  [česky]
Theun de Vries
Životopisný román ze života malíře Vincenta van Gogha z období let 1881-1883
Přel. Blanka Pešinová. 1. vyd. Praha, Melantrich 1975, 25.000 výtisků, 178 s.
Ned.: Vincent in Den Haag, 1972.
více o románu "Vincent v Haagu"

>> nahoru <<

 

 

 

Ženojed  [česky]
Theun de Vries
Příběh Guy de Maupassanta a Marie Baškircevové, ruské malířky a spisovatelky aristokratického původu
Přel. Olga Krijtová. 1. vyd. Praha, Lidové nakladatelství 1981, 100.000 výtisků, 252 s.
Ned.: De vrouweneter, 1976.
více o románu "Ženojed"

>> nahoru <<

 

 

 

Skřeti z podsvětí  [česky]
Theun de Vries
Obrazně převyprávěný životopis malíře Hieronyma Bosche
Přel. Olga Krijtová. 1. vyd. Praha, Odeon 1984, 57.000 výtisků, 410 s.
Ned.: De moergrobben, 1965.
více o románu "Skřeti z podsvětí"

>> nahoru <<

 

 

 

Haydnova hlava  [česky]
Theun de Vries
Detektivní román se odehrává ve Vídni r.1820 a líčí znesvěcení ostatků hudebního skladatele Josefa Haydna
Přel. Olga Krijtová. Praha, Odeon 1990, 87.000 výtisků, 328 s.
Ned.: Het hoofd van Haydn, 1988.
více o románu "Haydnova hlava"

>> nahoru <<