Vzpomínka na Theuna de Vriese V S T U P T E , prosím Bibliografie knih vydaných v Československu        
 
Literární díla Theuna de Vriese vydaná v létech 1938 - 1990 v bývalé Československé republice.
Theun de Vries:   Rembrandt (1938);   Svoboda chodí v rudém šatě (1948);   Strašidlo obchádza Evropu (slovensky 1950);   Bij vlky pastýři (1952);
  Dívka s rudými vlasy (1959);   Pan mezi lidmi / Svatební píseň pro Swaantji (1960);   Svadobná pieseň pre Swaantje (slovensky 1963);   Křest ohněm (1964 trilogie);
  Kardinálske moteto (slovensky 1966);   Anna Caspariová (1973);   Vincent v Haagu (1975);   Ženojed (1976);   Skřeti z podsvětí (1984);   Haydnova hlava (1990).